ผนังกั้นห้องประชุม
@Finn Operable Wall คือ นวัตกรรมใหม่ ของรูปแบบการแบ่งกั้นห้องประชุม

finn Operable wall logo

รูปแบบการแบ่งกั้นห้อง ที่สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน
ไม่ว่าจะเปลื่ยนเปลื่ยนจากห้องใหญ่เป็นห้องเล็กๆ หลายห้อง เมื่อมีผู้ใช้งานหลายกลุ่ม หรือเปลื่ยนจากห้องเล็กเป็นห้องใหญ่ เมื่อต้องการใช้งานกับกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียว ก็ง่ายดาย เพืยงแค่เลื่อนบานที่ออกแบบมาเป็นแผ่นๆ เท่ากัน ยึดใว้กับลูกล้อ แล้วแขวนใว้บนรางติดกับฝ้าเพดาน แล้วสามารถเลื่อนไปเก็บ หรือเลื่อนมาใช้งานได้อย่างงายดาย สะดวกรวดเร็ว


บริษัท ฟินน์ เดคคอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่สำนักงาน :
4/1452 เสรีไทย57 คลองกุ่ม, บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร 10240 , ประเทศไทย
โทรศัพท์ :
02 379 7309
โทรสาร :
02 379 7310
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
08 1123 9029
อีเมล :
info@finndecor.com
เว็บไซต์ :
www.finndecor.co.th

Wall.Guru_facebook

Line : @finn

Line Finn @finn